Om Järva Röster

Järva Röster grundades 1978 i samband med Kista kyrkas invigning. Kören består av 35 medlemmar och verkar i Spånga-Kista församling norr om Stockholm.

Järva Röster är en ideell förening och repertoaren innehåller allt från barockmusik till jazz.

Järva Röster är aktiva i kyrkans verksamhet och högmässor, och uppträder med både klassiska och nyskrivna verk.

Järva Röster har uppträtt i många kyrkor i Stockholm och runt om i Sverige. Kören har också turnerat i Italien, Frankrike, Ungern, Tjeckien, Tyskland, USA och Norge. Järva Röster har ett levande sound som berör publiken och varhelst vi framträder är vi högt uppskattade.

Järva Röster är en kör med mycket glädje, gemenskap och engagemang. Vi repeterar i Kista kyrka på torsdagar klockan 19-21.30.